Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Το Πανεπιστήμιο είναι τόπος συνάντησης. Η Σχολή συγκεντρώνει στους κλάδους της καθηγητές- ερευνητές και φοιτητές, οι οποίοι μέσα από ένα συνεχή διάλογο  οικοδομούν γνώσεις και δεξιότητες. Στόχος της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών (ΣΚΠΟΕ) είναι, με την κατάλληλη υποστήριξη, να βοηθήσουν τους φοιτητές να εξασκηθούν στην επιστημονική διαδικασία.

Η ΣΚΠΟΕ είναι μία από τις οκτώ  Σχολές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αποτελείται από τέσσερα  επιμέρους Τμήματα. Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, τα οποία μέσω των σύγχρονων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς επίσης και τις ερευνητικές δράσεις του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού τους συμβάλλουν έμπρακτα στην διεθνή αναγνώριση των σπουδών σας και του Πανεπιστημίου μας.

Με σεβασμό στον ακαδημαϊκό χαρακτήρα  και με γνώμονα το όφελος του κοινωνικού συνόλου, η ΣΚΠΟΕ εξελίσσεται συνεχώς και βελτιώνει την ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγει, συμμετέχοντας με όλες τις δυνάμεις της στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια.

Λαμβάνοντας υπόψη την σημασία που αποκτά σήμερα η πανεπιστημιακή εκπαίδευση και  τις προκλήσεις  στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε ως κοινωνία, η Σχολή φιλοδοξεί  να σας προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια για την πρόοδό σας σε ακαδημαϊκό  και επαγγελματικό επίπεδο.

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, στον ιστότοπο της Σχολής.

Ο Κοσμήτορας,

Γεώργιος Ν. Σαραφόπουλος

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Κοσμητείας:

Εκδηλώσεις