ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Σχολή Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.69133, Κομοτηνή

Κοσμήτορας

Ευάγγελος Δρυμπέτας,  Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Τηλ.2531039817 e-mail v.drimpetas@gmail.com

 

Γραμματέας της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

Όλγα Αναγνωστοπούλου

Τηλ. 2531039826, e-mail oanagnos@admin.duth.gr