ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ


Η Κοσμητεία Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

1.Οικονομικών Επιστημών

2.Πολιτικών Επιστημών

3.Κοινωνικής Εργασίας και

4. Κοινωνικής Πολιτικής

 

Η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 αποτελείται από τον Κοσμήτορα τους Προέδρους των Τμημάτων  έναν εκπρόσωπο  ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,και  Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο από την κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών , έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με άμεση μυστική και καθολική ψηφοφορία.

 

 Κοσμήτορας

Ευάγγελος Δρυμπέτας,  Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

Πρόεδροι Τμημάτων  

 

  1. Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με αναπληρωτή τον Αναπλ. Καθηγητή Θεόδωρο Κουτρούκη
  2. Ιωάννης Μπέκας, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής ΔΠΘ, με αναπληρωτή τον Αναπλ. Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου Νομικής ΔΠΘ, Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο
  3. Μαρία Πεμπετζόγλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ,με αναπληρωτή της τον Αν. Καθηγητή Αλέξης Ιωαννίδης

 

Εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π.

——————————————

 

Εκπρόσωποι των μελών  Ε.Τ.Ε.Π.

——————————————-

 

Εκπρόσωποι των  μελών  Ε.Ε.Π.

——————————————-

 

Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών

—————————————————-

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

—————————————————————————————————————-