Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας


Το Τμήμα ιδρύθηκε μετά την τριχοτόμηση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (νόμος 4610/2019), το οποίο προσέφερε πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδές στην κοινωνική εργασία, ήδη από το 1996 για τους φοιτητές της αντίστοιχης κατεύθυνσης.

Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα σπουδών κοινωνικής εργασίας. Η κοινωνική εργασία αποτελεί μια εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη, που εστιάζει στην πρόληψη, στη μελέτη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών και την ανάπτυξη προγραμματων για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνική ανάπτυξη.Συνδυάζει τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική άσκηση για την πρόληψη, τη διερεύνηση και αντιμετώπιση κινδύνων και ζητημάτων που αφορούν σε ένα εύρος πεδίων άσκησης της κοινωνικής εργασίας, όπως στην παιδική προστασία και την πρόληψη και αντιμετώπιση βίας και κακοποίησης, τη φροντίδα της οικογένειας, την υγεία, την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις, την κοινοτική ανάπτυξη, την παραβατικότητα κ.α

Ιστοσελίδα τμήματος : https://sw.duth.gr/