ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Σχολή Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1, Τ.Κ.69132, Κομοτηνή

Κοσμητόρισσα

Σεβαστή Χατζηφωτίου ,Καθηγήτρια Τμήματος κοινωνικής Εργασίας

Τηλ. 2531039408, e-mail schatzif@sw.duth.gr

Γραμματέας της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών

Κωνσταντίνος Μέκος

Τηλ. 2531039409, e-mail secr@eps.duth.gr